top of page

30-OJI JUBILIEJINĖ TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2024“2024 m. gegužės 8–10 dienomis Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sode ir Žemės ūkio akademijoje vyko 30-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Žmogaus ir gamtos sauga 2024", skirta paminėti VDU Žemės ūkio akademijos ir Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100-metį (1924–2024). Konferencijos darbas organizuotas sekcijose ir seminaruose įvairiuose institucijų padaliniuose.

Konferencijos organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Mokslų akademija. Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą.

 

Išleistas recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys „Žmogaus ir gamtos sauga/ Human and Nature Safety 2023“, referuojamas Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje, kurio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Leidinio spausdinta versija leidžiama nuo 2000 m., internetinė – nuo 2016 m.

Šiame rinkinyje publikuojami 46 originalūs moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos problemos įvairiose mokslo srityse: tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijų, biosistemų inžinerijos, ergonomikos ir profesinės saugos, aplinkos ir sveikatos, bioįvairovės išsaugojimo, ekologijos ir darnios miškininkystės.

Straipsnių rinkinio leidimą kuruoja VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra

 

Konferencijos sekcija „Aplinka ir sveikata“ pagal ilgametę tradiciją organizuojama VDU Botanikos sode

 

Ši mokslinė praktinė konferencija pradėta gegužės 8-ąją dieną sekcijoje Aplinka ir sveikata VDU Botanikos sode, minint Lietuvos universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus įkūrimo 100-metį.

Konferencijos organizacinio komiteto narė prof. Ona Ragažinskienė, kreipdamasi į pranešėjus ir svečius priminė, kad ši konferencija organizuojama kasmet, pavasarį, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, sveikindamas susirinkusius auditorijoje ir prisijungusius nuotoliu, pristatė pašto ženklų bloką, sukurtą VDU Botanikos sodo 100 – čio paminėjimui, ir jį įteikė VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėjai  prof. habil. dr. Onai Ragažinskienei.

Žodį tarė ir šios konferencijos pagrindinis organizatorius – doc. dr. Gediminas Vasiliauskas (VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra).  Jis pažymėjo, kad šis mokslo renginys pasižymi tradicijų tęstinumu, tematikos aktualumu ir  įvairove.

Sekcijoje Aplinka ir sveikatabuvo pristatyti 6 žodiniai ir 6 stendiniai 29 bendraautorių pranešimai, kurių pavadinimai pateikti šios konferencijos programoje bei mokslinių straipsnių rinkinyje.

 

Konferencijos dalyviai buvo pakviesti aplankyti Botanikos sodo augalų kolekcijas ir lauko fotografijų galerijoje veikiančią parodą, kuri skirta paminėti Vaistinių augalų skyriaus veiklos 100 - tį.

Seminaras Vaistiniai, prieskoniniai (aromatiniai) augalai: dabartinės tendencijos ir perspektyvos: skirta paminėti Lietuvos universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100-mečiui (1924–2024)

 

Seminaro rengėjai:

VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius

LSMU Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedra

LSMU Farmakognozijos klubas

Seminaro vadovės: prof. Ona Ragažinskienė ir prof. Nijolė Savickienė.

Seminaro tikslas – mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų reikšmę žmogaus ir gamtos saugai bei jų racionalų naudojimą.

Seminaras vyko hibridiniu būdu: auditorijoje (Ž. E. Žilibero g. 4, Kaunas) ir nuotoliniu būdu (MS Teams platformoje), kurio darbe dalyvavo daugiau kaip 40 klausytojų.

Pagal nustatytą renginio darbotvarkę buvo pristatyti 9 pranešimai, sprendžiant vaistinių augalų rūšių įvairovės tyrimų ir resursų išsaugojimo bei racionalaus jų naudojimo medicinoje, farmacijoje, maisto ir kosmetikos pramonėje bei veterinarijos praktikoje.

Pažymėtini padaryti  pranešimai:

Dr. Nerijus Jurkonis, VDU Botanikos sodo direktorius

Sveikinimo žodis, minint Lietuvos universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus mokslinės ir praktinės veiklos šimtmetį.

 

Prof. Sonata Trumbeckaitė, LSMU Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėja

Prof. Lina Raudonė, LSMU Farmakognozijos klubo prezidentė

Vaistiniai augalai – farmakognostinės mokslinės ir praktinės bendradarbiavimo veiklos aspektais.

Prof. Ona Ragažinskienė, VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, NST narė

Vaistiniai augalai – mokslinės ir studijų veiklos objektas.

 

Prof. Rimantas Petras Venskutonis, KTU Cheminės technologijos fakultetas Maisto mokslo ir technologijos katedra, Tarptautinės Maisto mokslo ir technologijų akademijos narys (IAFoST)

Vaistinių ir prieskonių augalų biorafinavimas į aukštos vertės medžiagas, taikant inovatyvias ekstrakcijos technologijos

 

VDU doktorantas Domantas Armonavičius, akademikas prof. habil. dr Audrius Sigitas Maruška Vaistinių augalų cheminių savybių inovatyvių tyrimų svarba žmogaus sveikatai

Dr., Kunigas Vilius Sikorskas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius

Vaistinių augalų reikšmė žmogaus fizinei ir dvasinei sveikatai.

 

Prof. Nijolė Savickienė, LSMU Farmacijos fakulteto profesorė, Endobiogenikos ir integralios fiziologijos asociacijos prezidentė

Kodėl regėjimas yra bendros sveikatos būklės atspindys? Augalinės kilmės junginių vartojimo ypatumai, palaikant akių funkciją.

 

Dr. Gražina Kadžytė, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas.

Vaistinių augalų žinovo vieta tradicinėje etninėje bendruomenėje.

 

LSMU doc. dr. Gabrielė Balčiūnaitė-Murzienė, Europos vaistų agentūros (EMA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HMPC) narė 

Nauji laikai – naujos godos: racionalus vaistinių augalų vartojimas informacinės gausos laikais. Vaistininkės tinklaraštininkės įžvalgos.

 

Seminaro vadovės prof. Ona Ragažinskienė ir prof. Nijolė Savickienė, apibendrindamos konferencijos medžiagą, pranešė, kad 31–oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Žmogaus ir gamtos sauga“ bus organizuojama 2025 m. gegužės mėnesį.Daugiau informacijos apie konferenciją:

  •  Konferencijos puslapyje: https://zgs.vdu.lt/

  • Mokslo straipsnių rinkinys „Žmogaus ir gamtos sauga 2024“

Comments


bottom of page