top of page

Apie VDU Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100 – čio mokslinę, studijų ir praktinę veiklą1924 metais Kaune, Fredoje, Lietuvos universiteto (dabartiniame Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius buvo patvirtintas prof. Konstantino Regelio iniciatyva. Šio padalinio mokslinę, studijų ir praktinę veiklą pradėjo Kazimieras Grybauskas. Šimtmečio laikotarpiu (1924 – 2024) Vaistinių augalų tyrimai suskirstyti į keturis etapus.

1924-1949 m. pirmojo tyrimų etapo vadovas prof. dr. Kazimieru Grybauskas, mokslinė tematika Vaistinių ir techninių augalų introdukcija ir aklimatizacija, miško vaistinių augalų ir vaistingųjų daržovių auginimas bei tyrinėjimas. Paruošta ir apginta biologijos mokslo daktaro disertacija „Fenologinis žiedadulkių kritulių spektras“ ir parengtas žiedadulkių albumas;

1949–1984 m. antrojo tyrimų etapo vadovai – dr. Stasys Gudanavičius ir dr. Algimantas Morkūnas. Mokslinė tematika – naujo pobūdžio tyrinėjimų kryptis „Augalinio pasaulio racionalaus panaudojimo, perdirbimo ir apsaugos biologiniai pagrindai“. St. Gudanavičiaus paruošta ir apginta biologijos mokslo daktaro disertacija „Apynių auginimo galimybės Lietuvos gamtinėmis sąlygomis“; A. Morkūnas – „Aliejinių kryžmažiedžių augalų auginimas Lietuvos gamtinėmis sąlygomis“.

1984–1999 m. trečiojo tyrimų etapo vadovė dr. Ona Gražina Juknevičienė, mokslinės temos: 1. „Biologinių ir metodinių pagrindų paruošimas geresniam Lietuvos kaimo gyvenviečių ir gamybinių centrų apželdinimui“; 2. „Želdynų kūrimo principų įrengimo ir eksploatacijos technologijų paruošimas Botanikos sodo kolekcijų tyrimo bei lauko bandymų pagrindu“. O.G. Juknevičienės paruošta ir apginta biologijos mokslo daktaro disertacija „Acorus calamus L., Menyanthes trifoliata L. biologinių savybių tyrimai Lietuvoje“

1999–2024 m.  ketvirtojo tyrimų etapo vadovė prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, mokslinė temos: 1. Echinacea Moench rūšių, Perilla frutescens (L.) Britton biologinių savybių, augimo ir vystymosi, vaistinės augalinės žaliavos kokybės ir kiekybės įvertinimas, kuriant augalinės kilmės imunostimuliuojančias gydomąsias priemones; 2. Vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų rūšių ir veislių introdukcija, jų auginimo ir vaistinės žaliavos ruošimo ir jos kokybės tyrimų inovatyvių technologijų kūrimas bei racionalus ir tausojamasis naudojimas.

Paruošta ir apginta biomedicinos mokslų daktaro (farmacija) disertacija „Purpurinės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) introdukcija Lietuvoje“ ir pagal Lietuvoje pakeistą habilitacijos darbų gynimo tvarką, dalyvaujant  habilitacijos procedūroje, apgintas mokslinis darbas „Introdukuojamų vaistinių prieskoninių augalų biologinių savybių įvertinimas ir atranka farmacijos bei vaistažolininkystės plėtrai Lietuvoje“ bei suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.

 

2024 m. sausio 11 d. VDU Botanikos sodo oranžerijoje įvyko VDU Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100 – čio minėjimo prologas – Šventinis posėdis  – Pusryčiai:

Renginyje dalyvavo Europos parlemento, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno kolegijos, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų,  specializuoto medicinos ir farmacijos žurnalo „Farmacija ir laikas“, UAB „Švenčionių vaistažolės“, UAB „Jorinis“ atstovai.Vaistinių augalų skyriaus 100 – čio minėjimą pradėjo VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, kuris pasveikino šios šventės proga visus susirinkusius dalyvius. Savo pranešime jis supažindinimo su Botanikos sodo sukūrimo istorija ir infrastruktūra, kurios sudėtyje paminėjo ir vaistinių augalų skyriaus mokslinės, studijų ir praktinės veiklos reikšmę, argumentuodamas archyviniais dokumentais.Šventinio renginio svečius sveikinusi Vytauto Didžiojo universiteto komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė akcentavo, kaip yra svarbu prisiminti Lietuvos universiteto, bet ir atskirų jo padalinių, kaip Botanikos sodo, o šias metais ir Vaistinių augalų skyriaus 100 – čio sukūrimo istorinę raidą ir numatyti veiklų tęstinumą bei perspektyvą. Ji išryškino, kad tai  svarbu ne tik mums, esantiems šios organizacijos dalimi šiandien, bet ypatingai aktualu tradicija pristatyti jaunajai kartai – parodant, kaip viskas prasidėjo, kaip augome ir iš kur atėjome, tuo pačiu, skatinant reflektuoti, kokie esame ir kokie galėtume būti.Euro parlamento narys prof. Liudas Mažylis savo kalboje paminėjo ir įvertino vaistinių augalų mokslinę ir praktinę reikmę visuomenei ir jų tyrimų novatoriškumą.VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė sveikindama susirinkusiuosius Kolegas atkreipė dėmesį, kad vieni gyvenime pasistato namą ant uolos, kiti – ant silpno pagrindo – ant smėlio. Ji konstatavo, kad galima tik pasidžiaugti, kad Pirmojo Lietuvos universiteto Botanikos sodą ir vaistinių augalų skyrių kūrę žmonės, šiuos „namus“ statė ant ypatingai tvirto pagrindo, kuris nekinta ir šiandien, prabėgus šimtmečiui, o 1924 metais čia pradėti vaistinių augalų įvairovės tyrimai plėtojami iki šiol. Ji išryškino, kad lemiamą reikšmę Botanikos sodo išlikimui turėjo prof. Kazimiero Grybausko diplomatinė veikla Antrojo pasaulinio karo metu: jis bendraudamas su kareiviais, įpareigotais susprogdinti Botanikos sodo užminuotą teritoriją su pastatais, sustabdė šią griaunamąją veiklą, pagrįsdamas vaistinių augalų gydomųjų savybių svarbą ir panaudojimą gydymui karo metu – pavyko įtikinti karinės vadovybės atstovus, kad vaistiniai augalai galės kompensuoti vaistų stygių armijai.

Savo pranešime ji apžvelgė Vaistinių augalų skyriaus sukūrimo ir mokslinės praktinės veiklos raidą atskirais etapais bei akcentavo šio padalinio dabartinės veiklos savitumus. Ji išryškino tarpdisciplininės kooperacijos reikšmę su Kauno technologijos Cheminės technologijos Maisto produktų technologijos, LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto ir Veterinarijos akademijos mokslininkais. Reikšmingi kompleksiniai darbai atlikti, vykdant projektinę veiklą VDU Gamtos mokslo fakulteto klasteriuose:

F-08-03 Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei. Vadovas akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška.

B-08-01 Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN). Vadovas prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas.

Mokslininkė pristatė vykdymo ilgalaikio vaistinių augalų introdukcijos ir aklimatizacijos monitoringo reikšmę klimato kaitos, ekosistemų tvarumo tyrimų ir visuomenės sveikatos saugos bei ligų prevencijos aspektais.

Profesorė pabrėžė kompleksinio, tarpdisciplininio ir tarpinstitucinio nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, vykdant vaistinių augalų mokslinius tyrimus, projektinę veiklą ir studijas nuo 2000 m. iki šiol. 

Ji dalijosi tarptautinės mokslo ir studijų veiklos, vykdomos pagal tarpuniversitetinę dvišalę sutartį Nacionaliniame Farmacijos universitete Charkove (Ukraina), Angers Universiteto technologijos institute (Prancūzija) bei Mons universiteto Medicinos ir farmacijos fakultete (Belgijos karalystė), patirtimi.

Be to, mokslininkė paaiškino veiklų prasmę, jai dalyvaujant teisėkūros procese, bendradarbiaujant su LR Seimo Sveikatos reikalų komitetu, Sveikatos apsaugos ministerija ir dirbant nacionalinės sveikatos taryboje.Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Farmamakognozijos katedros vedėja prof. dr. Sonata Trumbeckaitė šventės sveikinimo žodyje ir pranešime pažymėjo  svarbią istorinę šimtametę tarpdisciplininio bendradarbiavimo reikšmę su Vaistinių augalų skyriaus  darbuotojais. Ji išaiškino dviejų institucijų mokslinės ir studijų veiklos raidą  ir pabrėžė indėlį, ruošiant farmacijos specialistus, kuriant metodinę medžiagą, vykdant praktinius bei augalų pažinimo darbus vaistinių augalų mokslinėje kolekcijoje, dalyvaujant mokslinių darbų gynimo ir vertinimo komisijose, kuriant naujas studijų programas. Profesorė paminėjo, kad pastaruoju metu LFSMU Farmacijos fakultete naujos studijų programos Fitoterapija kūrimo darbe aktyviai dalyvauja prof. Ona Ragažinskienė, u praktinės veiklos bazes vieta numatyta Vaistinių augalų mokslinė kolekcija.Sveikinimo kalboje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė pažymėjo Vaistinių augalų skyriaus ilgamečių tyrimų duomenų svarbą, vykdant užsakomuosius projektinius darbus, sprendžiant vaistinių augalų gausinimo ir apsaugos klausimus Respublikoje bei dalyvavimą teisėkūros procese.Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis įvertino prof. Onos Ragažinskienės ilgametę pedagoginę veiklą Kauno kolegijoje ir Kolegijos Taryboje  bei indėlį, kuriant bendrą Kauno Kolegijos ir VDU Studijų programą Biotechnologija ir Farmacinė analizė. Jis išryškino tarpinstitucinio bendradarbiavimo Kauno Kolegijos su Vytauto Didžiojo universitetu reikšmę.VDU Gamtos mokslų fakulteto Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų instituto direktorius prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas džiaugėsi profesionaliai suorganizuotu tarpdisciplininiu renginiu, kuriame atskleista čia susirinkusių vaistinių augalų įvairių sričių specialistų kompleksinio ir atviro bendradarbiavimo reikšmė. Profesorius pusę metų dirbo Botanikos sodo direktoriaus pavaduotoju, todėl jam yra žinoma Botanikos sodo specifika ir prioritetai. Be to, jis akcentavo tarpinstitucinio ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo svarbą su Kauno Kolegijos Medicinos fakultetu ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais bei specialistais.Senovinės bitininkystės muziejaus direktorė Danutė Indrašienė, sveikindama dalyvius, padėkojo Botanikos sodo direktoriui ir Vaistinių augalų skyriaus darbuotojams už bendradarbiavimą, kuriant medingųjų augalų kolekciją bitininkystės muziejaus aplinkoje Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos rajono savivaldybėje, Stripeikių kaime.UAB „Švenčionių vaistažolės“ generalinis direktorius Dr. Elmantas Pocevičius įvertino Vaistinių augalų skyriaus ilgametę mokslinę veiklą ir išreiškė idėją, bendradarbiaujant sukurti autorinę vaistažolių mišinio receptūrą.


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto prof. Nijolė Savickienė sveikino visus susirinkusius ir renginio organizatorius bei Jubiliatus – Vaistinių augalų skyriaus darbuotojus. Ji išryškino vaistinių augalų mokslinės kolekcijos unikalumą ir išskirtinumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje dėl ilgametės nepertraukiamos vaistinių augalų introdukcijos ir aklimatizacijos darbų, kurių pagrindu vykdoma mokslinė, projektinė, studijų nacionalinė ir  tarptautinė veikla bei visuomenės švietimas.

Profesorė pranešime išryškino ne tik padalinio darbuotojų nuveiktus darbus ir jų reikšmę, bet ir jo vadovės prof. Onos Ragažinskienės ilgametės kompleksinės tarpdisciplininės mokslinės, studijų,  praktinės ir visuomeninės veiklos indėlį Botanikos sodo raidai. Jos nuomone, minėtas indėlis prilygsta prof. K. Grybausko profesinės ir visuomeninės veiklos indėliui.

Ji, baigdama savo kalbą, paskelbė Vaistinis augalas 2024 rinkimų Komisijos Narių – Ekspertų sąrašą.

Komisijos Pirmininkė

Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Lietuvos nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja

 

Sekretorė

Rūta Matulaitienė Farmacijos magistrė, vaistininkė, Lietuvos farmacijos sąjungos atsakingoji sekretorė.

 

Nariai:

Miglė Domeikienė LR Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vedėja

Dr. Rima Balanaškienė UAB „Aconitum” savininkė ir generalinė direktorė, Verslo Moterų Asociacijos narė, tituluota „Europos moteris inovatorė“

Dr. Elmantas Pocevičius UAB „Švenčionių vaistažolės“ direktorius

Prof. Dr. Habil. Nijolė Savickienė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto profesorė, Endobiogenikos ir integralios fiziologijos asociacijos prezidentė.

Prof. Sonata Trumbeckaitė LSMU Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėja

Prof. Dr. Loreta Kubilienė Farmacija ir laikas vyriausioji redaktorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto profesorė

Prof. Dr. Petras Rimantas Venskutonis Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas Maisto mokslo ir technologijos katedra, Tarptautinės Maisto mokslo ir technologijų akademijos narys (IAFoST)

Doc. Dr. Tauras Antanas Mekas LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius

Vaistininkė Zenona Šimaitienė, Medicinos ir farmacijos istorikė


Atidaryta paroda “Lietuvos farmacijos periodinių leidinių šimtmetis (1923 – 2023)“

Šventinio renginio pabaigoje prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė ir doc. doc. dr. Tauras Antanas Mekas LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius atidarė paroda Lietuvos farmacijos sąjungos raida, minint Lietuvos farmacijos periodinių leidinių šimtmetį (1923-2023).

Parodos organizatoriai: Lietuvos farmacijos sąjunga, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas ir  Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejus.

Su šia paroda bus galima susipažinti iki kovo mėnesio VDU Botanikos sodo oranžerijos patalpose.


Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja,

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė; Žurnalo Lietuvos farmacijos žinios vyr. redaktorė

Nacionalinės sveikatos tarybos narė

 

Jono Petronio archyvo nuotraukos.

Comments


bottom of page