top of page

Atgarsiai iš BaltPharm forumo 2023


Latvijoje suorganizuota Baltijos šalių 23-osios tarptautinė mokslinė–praktinės konferencija BALTPHARM FORUM 2023

“Farmacinės rūpybos plėtros problemos ir perspektyvos Baltijos šalyse“

(The problems and perspectives of pharmaceutical care practice in Baltics)


Prof. Ona Ragažinskienė

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė

Nacionalinės sveikatos Tarybos narė

Vytauto Didžiojo universitetas

Doc. Vaidas Skyrius

Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Farmacijos fakuletas2023 m. balandžio 21–23 dienomis Latvijoje, Jurmaloje, “Hotel Jūrmala SPA“ konferencijų centre (Jomas street g. 47/49) Latvijos vaistininkų draugija (LFB), dalyvaujant Lietuvos ir Estijos farmacijos draugijų atstovams, suorganizavo Baltijos šalių 23-oji tarptautinę mokslinę–praktinę konferenciją BaltPharm Forum 2023.


Forumo tikslas – nagrinėti farmacijos sektoriuje aktualią temą: dėl farmacinės rūpybos plėtros vykdymo galimybių visuomenės vaistinėse; susipažinti su naujausiais pakeitimais farmacijos teisinėje bazėje ir pasidalinti patirtimi šioje srityje Europos sąjungos šalyse.

Renginyje dalyvavo 140 vaistininkų praktikų, mokslininkų, akademinės bendruomenės narių ir medicinos, farmacijos pramonės ir kompanijų atstovų iš šešių šalių.

Šiais metais organizatorių buvo nustatytas konkretus dalyvių skaičius: Latvijai – 75, Lietuvai ir Estijai po 25, tame tarpe po 5 vietas skirta kiekvienos šalies studentams magistrantams, doktorantams su stendiniais pranešimais.

Konferencijos BaltPharm Forum2023 mokslinė ir praktinė veikla vykdyta pagal programą.


Balandžio 21 d. organizuota nacionalinė konferencija latvių kalba.

Balandžio 22 d. – tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Farmacinės rūpybos plėtros problemos ir perspektyvos Baltijos šalyse“ anglų kalba.

Forumo pirmajame plenariniame posėdyje perskaityti šeši žodiniai pranešimai: Estijos (Tanel Kuusmann, EFD prezidentas), Latvijos (Dace Ķikute, LFB prezidentė), Lietuvos (prof. Ona Ragažinskienė, LFS prezidentė, doc. Vaidas Skyrius, LFS viceprezidentas), Farmacinės grupės prie Europos Sąjungos (PGEU – Pharmaceutical Group of the European Union, prezidentas Koen Straetmans) ir Europos ligoninių vaistininkų asociacijos ( (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists, doc. Inese Sviestiņa, ) atstovų.

Šie pranešimai bus publikuoti „Lietuvos Farmacijos žinių“ žurnale (Lithuanian Pharmaceutical News) 2023 Nr. 1-2 ((273-274).

Antroji plenarinė sesija, pagal interesų grupes, organizuota keturiose specializuotose sekcijose, kur aptartos: ligoninės vaistinių modernizavimo; skaitmeninimo farmacijoje; farmacinės rūpybos plėtros; farmacijos mokslo istorijos ir kultūros paveldo Baltijos šalyse aktualijos.

Trečioji plenarinė sesija studentų stendiniai pranešimai, kurie publikuoti e-knygoje adresu: https://www.farmaceitubiedriba.lv/uploads/files/iesniegtie_abstrakti_vietnei.pdf

Jauniesiems tyrėjams buvo organizuotas jų pristatomų darbų konkursas: komisija išrinko geriausius pranešimus ir apdovanojo jų autorius.

Balandžio 23 d. – išvyka į naująjį Rygos Stradinio universiteto Farmacijos studijų ir tyrimų centrą bei Farmacijos muziejų Rygoje.


Išanalizavus Latvijoje suorganizuotos Baltijos šalių 23-osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos BALTPHARM FORUM 2023 veiklą, mokslinius pranešimus ir diskusijas, sudaryta rezoliucijos rengimo darbo grupė.

Paskelbti trijų Baltijos šalių Latvijos, Estijos ir Lietuvos Farmacinės veiklos suvestiniai statistiniai 2020 – 2023 metų duomenys.


Baltijos šalių 24-oji tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija BaltPharm Forum 2024 planuojama Estijoje 2024 m. balandžio mėn.


Tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija BaltPharm Forum – tai tradicinis Baltijos šalių vaistininkų forumas, kurį organizuoja rotacijos būdu Lietuvos farmacijos sąjunga(LFS), Estijos (EPS) ir Latvijos vaistininkų draugijos –kasmet kitoje Baltijos šalyje.

Pirmą kartą, 1998 m., BaltPharm Forum 1998 įvyko Vilniuje, kurią organizavo Lietuvos farmacijos sąjunga.


Plačiau skaitykite LIETUVOS FARMACIJOS ŽINIOS, 2023 m. Nr. 1 – 2.
Renginio organizatorių archyvo iliustracijos


Comentários


bottom of page