top of page

FIP visuomenės vaistinių sekcija (CPS) kviečia dalyvauti nuotoliniuose mokymuose


Mokymai vyks: vasario 8 d. 20:30

Registraciją galite rasti čia.


Gerbiamos organizacijos narės,

remdamiesi mūsų organizacijų narių atsiliepimais, pripažįstame, kad visame pasaulyje didėja darbo krūvis, o tai turi įtakos vaistininkų gerovei. Šis spaudimas padidėjo dėl COVID pandemijos, o besikeičiantys vaistininkų vaidmenys ir besiplečianti jų veiklos sritis taip pat gali kelti papildomą stresą darbe.


FIP visuomenės vaistinių sekcija (FIP Community Pharmacy Section (CPS)) rengia keletą internetinių seminarų, kurių metu bus renkamos jūsų nuomonės, siekiant parengti politinius dokumentus, kuriais siekiama spręsti šias problemas, su kuriomis susiduria vaistininkai visame pasaulyje. Internetiniuose seminaruose bus aptariama atskirų vaistininkų patirtis, iššūkiai ir galimi unikalių problemų, su kuriomis susiduria vaistininkai atitinkamose šalyse ir (arba) regionuose, sprendimo būdai, kad būtų užtikrintas palankesnis požiūris į vaistininkų kultūrą.

Rašome norėdami pakviesti JUS ir jūsų narius dalyvauti būsimuose interaktyviuose, įtraukiančiuose ir dalyvavimą skatinančiuose internetiniuose seminaruose, kuriuos rengia FIP Bendruomenės farmacijos sekcija. Pridedame skrajutę su registracijos nuoroda jūsų regione.


Seminaro tikslas:

- Išnagrinėti atskirų vaistininkų patirtį pasauliniu lygmeniu, kad būtų galima parengti politinius dokumentus, galinčius padėti organizacijoms narėms rasti sprendimus, kaip spręsti didėjantį spaudimą, su kuriuo susiduria vaistininkai visame pasaulyje.


Jūsų regionas bus vienas iš šešių visame pasaulyje, kuris prisidės prie šio itin svarbaus darbo, padedančio FIP parengti strateginę poziciją. Labai svarbu, kad būtų atstovaujama jūsų nariams. Dalyvaudami turėsite dalytis savo požiūriu, mokytis iš kolegų ir prisidėti prie pasaulinių bendruomenės farmacijos praktikos mokslinių tyrimų.


Po šešių užsiėmimų pakviesime dalyvius išsakyti savo nuomonę atliekant visuotinę apklausą, kuri pagilins akademinio tyrimo elementą.

Comentarios


bottom of page