Ieškoti

In memoriam prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius


IN MEMORIAM

Eduardas Tarasevičius (1942 rugpjūčio 25 – 2021 liepos 30)


2021 liepos 30 d. netekome Lietuvos farmacijos mohikano – ilgamečio Kauno medicinos instituto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) Farmacijos fakulteto dekano ir Lietuvos farmacijos sąjungos prezidento, žinomo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pedagogo, mokslininko – profesoriaus habilituoto daktaro Eduardo Tarasevičiaus.


Eduardas Tarasevičius gimė 1942 m. rugpjūčio 25 d. Baltakiškių kaime, Pastovų rajone, Vitebsko srityje, Baltarusijoje. Tėvai buvo ūkininkai. Pradžios mokyklą lankė Anykščių rajone, Mičionyse, kur gyveno ištekėjusi jo sesuo.


1959 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą.


1959–1964 m. jis studijavo Kauno medicinos institute Farmacijos fakultete, įgyjęs provizoriaus diplomą, keletą mėnesių dirbo Turgelių vaistinės vedėju.


1964–1967 m. – aspirantūros studijos (doktorantūros atitikmuo) Lvovo medicinos instituto Farmacinės chemijos katedroje.


Nuo 1967 m. dirbo Kauno medicinos instituto Farmacijos fakulteto Farmacinės chemijos katedroje asistentu, po metų buvo paskirtas vyr. dėstytoju, 1972 m. suteiktas pedagoginis docento vardas; 1972–1983 m. – Farmacinės chemijos katedros vedėjas; 1976–1989 m. – Farmacijos fakulteto dekanas; 1990 m. Maskvos Sečenovo medicinos akademijoje apgynė habilitacinį darbą; nuo 1998 m. jam suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.


Profesoriui vadovaujant, šeši doktorantai sėkmingai apgynė farmacijos mokslo daktaro disertacijas. Mokslininkas stažavosi Greifswaldo (1972), Ciuricho (1975), Charkovo (1985), Bostono (1992) universitetuose. Su doc. dr. Alfonsu Kaikariu Kauno medicinos institute įkūrė Lietuvos farmacijos muziejų. 1970–1990 m. – Farmacininkų mokslinės draugijos (RFMD) pirmininkas.


1990 m. spalio 13 d. RFMD buvo performuota į Lietuvos farmacijos sąjungą (LFS), kurios ilgamečiu, iki šių dienų, prezidentu buvo prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius.


Profesorius buvo: Amerikos lietuvių farmacijos asociacijos garbės narys; Latvijos (1993), Estijos (1994), Slovakijos (1996) ir Lenkijos (2008) farmacijos draugijų garbės narys. 1991–1994 m. Lietuvos farmakopėjos komiteto pirmininkas, nuo 1994 m. tarptautinės farmakopėjos ekspertas; 1991–2021 m. specializuoto mokslinio žurnalo Lietuvos farmacijos žinios redaktorius.


Profesoriaus pastangų dėka Lietuva buvo priimta į Tarptautinę farmacijos federaciją ir Europos sąjungos farmacijos reikalų grupę.


Jo mokslinio darbo pagrindinė sritis – biologiškai aktyvių naujų junginių sintezė ir analizė. Mokslinio darbo rezultatai atsispindi daugiau kaip 150 mokslinių publikacijų, 20 iš jų publikuota autorinių liudijimų (patentų) pavidalu. Kartu su bendraautoriais paruošė ir paskelbė 20 mokomųjų leidinių.


Mokslininkas yra įvertintas už šiuos nuopelnus farmacijos mokslui, studijoms ir praktikai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu: jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, apdovanotas Lietuvos sveikatos darbuotojo garbės ženklu; Lietuvos Farmacijos sąjunga įvertino jo darbus, suteikdama Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės nario vardą (2020) ir apdovanodama prof. J. F. Volfgango atminimo medaliu (2019).

Koks ilgas, prasmingas ir nuoseklus šio mokslininko darbo ir gyvenimo kelias, pašvęstas Lietuvos medicinos ir farmacijos mokslo vystymui bei Žmonių sveikatos gerinimui.


Tai didelė netektis Lietuvai, o ypač Farmacijos mokslui, praktikai ir visai mūsų bendruomeni.


Lietuvos Farmacijos Sąjungos valdyba