top of page

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto tradicinė XVI respublikinė konferencija

Atnaujinta: 06-05

Sprendžiant sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo problemą, svarbu suburti švietimo ir sveikatos priežiūros politikos formuotojus, tyrėjus, dėstytojus ir praktikus, besidominčius sveikatos ir medicinos mokslų tyrimais bei praktika.

Tuo tikslu 2024 m. gegužės 30 d. įvyko kasmetinė tradicinė XVI respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Medicinos ir sveikatos mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“.

Konferencijos organizatorius ir vieta: Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, K. Petrausko g. 15 - 205, Kaunas

Šią konferenciją atidarė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, pažymėdamas, kad tradicinė kasmetinė konferencija suteikia puikias galimybes stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, skatinant medicinos, sveikatos ir socialinių mokslų plėtrą, pradėtas ir planuojant naujas veiklas bei iniciatyvas.

Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas palinkėjo konferencijos dalyviams sėkmingo darbo, naujų iniciatyvų ir projektų.

Joje dalyvavo virš 100 aukštojo mokslo ir praktinės veiklos atstovų ir buvo nagrinėjama: sveikatos priežiūros specialistų rengimo bei profesinės veiklos aktualijos, diskutuota medicinos ir sveikatos mokslų studijų bei taikomųjų tyrimų vykdymo klausimais, kurie pateikti pranešimuose.

Konferencija prasidėjo plenariniu posėdžiu, kurį moderavo Julius Dovydaitis, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas ir dr. Lijana Navickienė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto prodekanė studijoms.

Pirmąją plenarinarinį pranešimą „Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir išlaikymo veiksmų planas 2024 – 2029 m.“ pristatė Jolanta Platūkytė, Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus patarėja.

Paminėtini konferencijos tematika pateikti šie pranešimai:

Dr. Julius Juodakis, Valstybės duomenų agentūros Sveikatos duomenų komandos vadovas. „Sveikatos duomenų teikimas per VDA

Doc. dr. Vilija Stanišauskienė, Kauno technologijos universitetas

Šiandieninė studentų karta. kaip sudominti, įtraukti, motyvuoti?“.

 

Darbas sekcijose. Antra konferencijos dalis buvo sudaryta iš 5 tematinių sekcijų, skirtų pranešimams ir tikslinėms diskusijos.

Studentų mokymosi sunkumai ir psichoemocinė sveikata: dėstytojų vaidmuo kuriant įtraukliąją mokymosi aplinką

Moderatorės:

Doc. dr. Viktorija Piščalkienė, KK Medicinos fakulteto Slaugos katedra

Dr. Daiva Bartušienė, KK Medicinos fakulteto Slaugos katedra

 

Burnos priežiūros specialistų vaidmuo užtikrinant burnos ligų profilaktiką

Moderatorė: Daiva Mačiulienė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros vedėja

 

„Bendradarbiavimo galimybės vykdant sveikatos mokslų krypčių studijas ir mokslo veiklas“

Moderatorė: Ingrida Viliušienė, KK Medicinos fakulteto Medicinos technologijų ir dietetikos katedros vedėja

 

Medicinos ir sveikatos mokslų taikomieji tyrimai ir jų vykdymo aktualijos

Moderatorė: Žaneta Mickienė, KK Medicinos fakulteto Kosmetologijos katedros vedėja

 

Aromaterapija kaip įrankis streso, įtampos, darbinio perdegimo valdymui

Praktikumas

 

Konferencija baigėsi pranešimų medžiagos apibendrinimu ir Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekano Juliaus Dovydaičio, prodekanės studijoms dr. Lijanos Navickienės padėka konferencijos dalyviams.

 

Konferencijos organizatorių informacija

Violetos Armolaitienės nuotraukos

Comments


bottom of page