top of page

XXXIV LFS suvažiavimas ir tarptautinė konferencija

Atnaujinta: 2019-12-10


Vilniaus universitetas


Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba maloniai kviečia Jus dalyvauti

LFS XXXIV suvažiavime ir tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje,

skirtoje pirmosios profesinės farmacijos draugijos įkūrimo

200-mečiui pažymėti:


„FARMACINĖS DRAUGIJOS VAIDMUO SVEIKATINIMO SISTEMOJE: PRAEITIS, DABARTIS ATEITIS“


Renginio data 2019 m. spalio 19 d., šeštadienis

Vilniaus universitetas

Teatro salė

Universiteto g. 3, Vilnius 01513


PRELIMINARI PROGRAMA


09.00-10.00 Registracija

10.00-14.00 Plenarinė sesija

10.00-10.10 LFS suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos atidarymas

10.10-10.40

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, Lietuvos Farmacijos sąjungos prezidentas

LFS suvažiavimo svečių sveikinimai

10.40-11.00

Klinikinių vaistininkų rengimo patirtis užsienio šalyse ir perspektyvos Lietuvoje,

Dokt. Indrė Trečiokienė, Vilniaus universitetas

11.00-11.20

Taikinių nanoterapija: pasiekimai ir perspektyvos

Prof. dr. Vilma Petrikaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

11.20-11.40

Sveikatos ekologija ir etnofarmakologija

Prof. dr. Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Botanikos sodas


11.40-12.10 Atgaivos pertraukėlė / Stendinių pranešimų pristatymas

12.10-12.30

Biopanašūs vaistai Europos Sąjungoje ir su jais susijusių kontraversijų apžvalga,

Prof. dr. Romaldas Mačiulaitis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.30-12.50

Farmakoekonomika ir jos svarba farmacijos ir medicinos praktikai

Farm. mag. Laimis Akramas, Kaunas

12.50-13.10

Racionalaus vaistų vartojimo eksperimentinis tyrimas

Prof. dr. Viktoriya Georgiyants, Ukraina

13.10-13.40

Trys universalios gyvenimo valiutos: Dėmesys, Laikas, Sveikata

Farm. Mag. Aurimas Vietrinas, Vilnius

13.40-14.00

Nuo Lietuvos Nepriklausomybės Akto suradimo iki Europos parlamento

Prof. dr. Liudas Mažylis, Europos parlamentas


14.00-15.00 Pietų pertrauka

15.00-15.10 LFS Garbės narių rinkimas, nusipelniusių farmacijai narių apdovanojimas

15.10-15.30

Lietuvos farmacijos sąjungos veikla ir jos optimizavimo galimybės

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, Lietuvos farmacijos sąjunga

15.30–15.55

Vaistininko tribūna, diskusijos, atsakymai į klausimus

15.55–16.10

LFS įstatų naujos redakcijos, atitinkančios asociacijos įstatymą, tvirtinimas

16.10–16.40

LFS valdymo organų rinkimai

16.40–17.00

Suvažiavimo dokumentų priėmimas ir Pažymėjimų įteikimas.


17.00–19.00 Šventinė vakarienė ir koncertas

Pastaba: pranešimų temos ir autoriai gali būti tikslinami


Registracijos mokestis 30€.

Dalyvavusiems suteikiamas 9 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas

Comments


bottom of page