top of page

Kvietimas minėti Pasaulinę vaistininkų dieną

Gerbiami Kolegos,


Dabar Lietuvoje Vaistininko profesija yra nuvertinta ir nepatraukli dėl nuolatinio įstatymų keitimo, valdžios požiūrio ir medijos priemonių formuojamos nuomonės. JAV, Japonijoje, Europoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse, vaistininkas yra vertinamas ir pripažįstamas lygiaverčiu sveikatos priežiūros sistemos specialistu.


Vaistininkai Lietuvoje ruošiami laikantis Europos sąjungos direktyvos nuostatų. Per penkis studijų metus jie įgyja farmacinės chemijos, farmakologijos, klinikinės farmacijos ir kitų mokslo žinių, geba jas pritaikyti praktikoje ir sėkmingai tobulinti profesines kompetencijas po studijų.


Vaistininkai yra ekspertai: kuriantys ir gaminantys vaistinius preparatus; parenkantys pacientui tinkamą vaistą ir dozę; suteikiantys farmacinę paslaugą ir bendradarbiaujantys su kitais sveikatos priežiūros specialistais.


Vaistininkas yra sveikatos priežiūros specialistas lengviausiai prieinamas pacientams.

1995 m. Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) tapo tikruoju Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP)) nariu ir nuo 2010 m. mini Tarptautinę vaistininkų dieną.


Lietuvos farmacijos sąjunga kviečia visus vaistininkus (praktikus, akademinės bendruomenės narius bei verslo atstovus) paminėti šią dieną, išryškinant vaistininko profesijos reikšmę sveikatos priežiūros sistemoje.


Pagarbiai,

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas

Nusipelnęs Lietuvos sveikatos darbuotojas

Comentarios


bottom of page