top of page

LFS narių užuojauta dėl FIP prezidento Dominique'o Jordan‘o mirtiesLietuvos farmacijos sąjungos (LFS) nariai liūdi ir reiškia gilią užuojautą pono Dominique‘o Jordan‘o šeimai, artimiesiems, kolegoms ir FIP Šeimai.


2010 m. Šveicarijos bendruomenės vaistininkas Dominique'as Jordan‘as tapo Tarptautinės farmacijos federacijos (angl. FIP – International Pharmaceutical Federation) (FIP) nariu. Gimtojoje šalyje jo veiksmai, skatinantys farmaciją, apėmė Šveicarijos vaistininkų asociacijos PharmaSuisse prezidento ir generalinio direktoriaus pareigas.

2014–2018 m. FIP Farmacijos praktikos tarybos pirmininkas.

2018 m. Dominique'as Jordan‘as buvo išrinktas FIP prezidentu. Jis sustiprino tarptautinę farmacijos federaciją per savo projektą „One FIP “, suteikdamas jai matomumą sveikatos priežiūros sistemoje.

Dominique'as Jordan‘as šias pareigas vykdė ir sirgdamas onkologine liga – iki mirties 2023 m. rugpjūčio 19 d.


FIP įstatuose (16.13 str.) nurodyta, kad prezidento nesant arba negalint eiti pareigų, prezidento pareigas atlieka FIP išrinktasis prezidentas (President-Elect). Šiuo atveju– australas vaistininkas Paul Sinclair, kuris išrinktas 2022 m. 80 FIP Tarybos posėdyje Sevilijoje ir darbą šiose pareigose turėjo pradėti nuo 2023 metų rugsėjo 28 d.

„Dominique daugelį metų buvo vaistininko profesijos lyderis vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu“, – tvirtina pradėjęs eiti FIP prezidento pareigas Paul Sinclair, o pirmtaką apibūdino kaip aistringą vaistininką, mąstantį vadovą ir gerą draugą.

„Dominique'as Jordan‘as buvo išskirtinis vaistininko profesijos gynėjas, pasišventęs farmacijos pažangai ir plėtrai kiekvienoje šalyje“, – vertina FIP generalinė direktorė Dr. Catherine Duggan.

„Prezidentaudamas FIP, jis turėjo įveikti sunkias pasaulines krizes, tokias kaip COVID-19 pandemija“, – pažymi jo pirmtakė, buvusi FIP prezidentė Dr. Carmen Peña.

Ji, kartu su FIP generaliniu sekretoriumi ponu Luc Besançon, skaitė pagrindinius pranešimus 2016 m. balandžio 15-16 d. Lietuvoje, LFS organizuotoje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje BaltPharm Forum 2016 „Tradiciniai ir savigydai vartojami sveikatos produktai: vaistininko kompetencija ir atsakomybė.


Pažymėtina, kad Dr. Carmen Peña – buvo pirmoji FIP Prezidentė – moteris, išrinkta eiti šias pareigas per FIP, pasaulio farmacijos specialistus vienijančios organizacijos daugiau nei 100 metų istoriją.


FIP archyvo nuotrauka


Lietuvos farmacijos sąjungos narių vardu

LFS prezidentė prof. Ona Ragažinskienė


コメント


bottom of page