top of page

Lietuvos farmacijos sąjungos ištakos ir 2024 – 2030 metų veiklos strategijos planavimas

Prof. Ona Ragažinskienė, LFS prezidentė


Autorės archyvo nuotrauka

Lietuvos farmacijos sąjunga – lietuvių kalba (toliau – LFS); SOCIETAS PHARMACIAE LITHUANIAE – lotynų kalba; yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Asociacija, tai ne pelno siekianti – laisvanoriška ir nepriklausoma visuomeninė organizacija, profesiniu pagrindu vienijanti Lietuvos farmacijos specialistus, vykdančius farmacijos mokslinę ir praktinę veiklą.

 

Pradėtas Lietuvos farmacijos sąjungos 2024 – 2030 metų veiklos strateginis planavimas.

2024 m. kovo 2 d. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo konferencijų salėje pradėtas naujas LFS 2024 – 2030 metų veiklos strateginis planavimas, kurį iniciavo Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė prof. Ona Ragažinskienė, LFS valdybos nariams patvirtinus š. m. vasario 13 d. posėdyje.

Šį procesą savanoriškai koordinuoja Justina Krukonytė LFS valdybos narė, IT ir komunikacijos su studentais komisijos pirmininkė.

2024 m. kovo 2 d. posėdyje dalyvavo LFS valdybos 10 iš 15 narių.

 

Tematika: LFS 2024 – 2030 metų veiklos  strateginio planavimo 1-oji sesija.

 

Darbotvarkė:

10:00-10:10

Įžanginis žodis

LFS prezidentės sveikinimo žodis, įžvalgos kaip efektyviai ir tikslingai sudaryti Lietuvos farmacijos sąjungos  2024-2030 m. veiklos strategijos planą.

O. Ragažinskienė

10:10-10:25

Veiklos strategija - kas tai ir kokią reikšmę ji kuria LFS?

Apžvalga apie strategijos svarbą LFS asociacijai.

Justina Krukonytė

10:25-11:00

PESTLE analizė

Pristatymas ir diskusija apie politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, teisinius veiksmus ir jų daromą įtaką organizacijai.

V. Jakštas, V. Skyrius, M. Aleksandravičius, O. Ragažinskienė, L. Ivanauskas, A. Lygutas, O. Šileikė, G. Užusienienė

11:00-11:05

Pertrauka

11:05-11:20

LFS organizacijos išskirtinumai

Diskusija. Posėdžio dalyviai

11:20-12:00

Vizija, misija, vertybės

Kūrybinė sesija. Posėdžio dalyviai

12:00-12:15

Interesuotų grupių identifikavimas ir apklausa

Diskusija. Posėdžio dalyviai

12:30-13:30

Apibendrinimas

Lietuvos farmacijos sąjungos ištakos.

Lietuvos farmacijos sąjungos tęsia – 1819 m. gegužės 17 d. prof. dr. Johano Fridricho Volfgango iniciatyva įkurtos Vilniuje pirmosios Lietuvoje Farmacijos draugijosVilniaus Medicinos draugijos Farmacijos skyriaus veiklą ir šios organizacijos pirmojo periodinio farmacijos žurnalo „Pamiętnik farmaceutyczny Wilenski“ leidybos darbus iki šiol.

Uždarius Vilniaus universitetą, devyniasdešimt metų farmacijos mokslų tyrimai nebuvo vykdomi mokslinėse institucijose, nes truko mokslininkų ir specialistų. Tuo laikotarpiu Farmacijos mokslo žinios buvo įgyjamos, studijuojant užsienio universitetuose.

 

Nepriklausomos Lietuvos Respublikoje įkurta Lietuvos farmaceutų sąjunga (Įstatai įregistruoti 1920 m. gruodžio 2 d. Kauno miesto ir apskrities viršininko administracijoje, Draugijų registro Nr. 69). Lietuvos farmaceutų sąjunga vienijo visus Lietuvos farmacininkus: vaistinių savininkus, tarnautojus, provizorius ir vaistininkų (provizorių) padėjėjus.

Lietuvos farmaceutų sąjungos tikslas – sutelkti farmacijos specialistus bendrai farmacinei veiklai Lietuvoje.

1940 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, Sovietų okupacijos metu Lietuvoje, visų farmacijos organizacijų ir leidybos veiklą buvo nutraukta.

 

Farmacinė organizacinė veikla 1946 – 1990 – 2024  metais.

Nuo 1946 m. Lietuvoje tęsiama Farmacinė organizacinė veikla, įkurtoje Sąjunginėje mokslinėje farmacijos draugijoje. 1948 m. Kaune, įsteigta Farmacininkų mokslinė draugija ir pakeistas jos pavadinimas – Respublikinė farmacininkų mokslinė draugija (RFMD), kurios pirmasis pirmininkas buvo prof. dr. Kazys Grybauskas.

1990 m. Respublikinė farmacininkų mokslinė draugijos (RFMD) nariai sukūrė ir V neeiliniame farmacijos specialistų suvažiavime pristatė naują veiklos programą ir įstatus. Tuo pagrindu įkurta šiuolaikinė Lietuvos farmacijos sąjunga, kurios ilgalaikis (iki 2021 m.) prezidentas ir nuo 1991 m. Kaune, leidžiamo periodinio žurnalo “Lietuvos farmacijos žinios” vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, nuo 2022 m. - prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė.

 


 

Comments


bottom of page