top of page

Pasirašytas pirmasis visuotinis Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksas


2023 m. birželio 29 d., ketvirtadienį, LR Sveikatos apsaugos ministerijoje pirmą kartą Lietuvos vaistininkystės istorijoje pasirašytas visuotinis Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksas. Kodeksą pasirašė Lietuvos farmacijos sąjunga, atstovaujama prezidentės prof. dr. habil. Onos Ragažinskienės, ir Lietuvos vaistininkų sąjunga, atstovaujama pirmininkės dr. Liubov Kavaliauskienės. Naujasis dokumentas prisidės prie profesinių standartų diegimo veikloje, aiškiai nusakys vaistininkų ir pacientų tarpusavio santykius, padės spręsti kasdieninėje veikloje kylančias dilemas.

Sveikindamas Lietuvos vaistininkų bendruomene su pirmuoju visuotiniu etikos kodeksu, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad tai prisidės ne tik prie vaistininkystės plėtros šalyje, tačiau ir prie visos sveikatos sektoriaus savivaldos augimo bei profesinės atsakomybės ugdymo.

„Vaistininkai pademonstravo lyderystę, parengę ir sutarę dėl profesinių standartų savo veikloje. Tai neabejotinai prisidės prie profesijos prestižo auginimo, nes tik stipri profesinė bendruomenė sugeba sutarti dėl veiklos taisyklių ir jų laikytis. Siunčiamas aiškus signalas, kad sveikatos sektoriaus profesinės bendruomenės pasiekė brandą – tik keliant reikalavimus sau, galima ugdyti ir kitus“, – sako sveikatos apsaugos ministras.

Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksą rengė Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS), Lietuvos vaistininkų sąjunga (LFS), Vilniaus universiteto (VU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atstovai, o procesą inicijavo ir koordinavo Vaistinių darbuotojų profesinė sąjunga (VDPS).

„Tai labai svarbus įvykis Lietuvos vaistininkystei. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas įpareigoja vaistininkus laikytis profesinės etikos principų, tačiau iki šiol nebuvo visai farmacijos bendruomenei bendro juos apibrėžiančio dokumento. Atskiros organizacijos turėjo savus etikos kodeksus. Džiaugiuosi, kad kompromisas buvo rastas ir kilusi iniciatyva parengti bendrą Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksą pagaliau įgyvendinta. Esu be galo dėkinga visiems taip intensyviai dirbusiems prie šio projekto.“ – teigė kodekso rengimą kuravusi vaistininkė, VDPS komiteto narė dr. Vaiva Bražinskienė.

Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksas apibrėžia vaistininkų santykius su pacientu ar jo globėju, santykius su kolegomis bei vaistininko teises ir pareigas. Pastaruoju metu Lietuvoje ir pasaulyje sprendžiamas svarbus klausimas dėl perteklinio, neracionalaus ir neteisingo vaistų ir kitų sveikatai palaikyti skirtų produktų vartojimo. Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentės prof. dr. habil. Onos Ragažinskienės vertinimu, „pasirašytas dokumentas garantuoja vaistininkui savarankišką profesionalią veiklą be jokio trečiųjų šalių įsikišimo ar reikalavimų, skatina teisingą ir racionalų vaistų vartojimą bei užtikrina aplinkos taršos mažinimą ir poveikio klimatui neutralumą. Šio kodekso pagrindu tapo 2014 m. Tarptautinės farmacijos federacijos priimtas Tarptautinis vaistininkų etikos kodeksas.“

Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksas užtikrina, kad vaistininko veiklos prioritetu turi būti paciento sveikata ir gerovė, o asmeniniai vaistininko įsitikinimai neturi pakenkti pacientui. Jame kalbama ir apie vaistininko teisę neišduoti pacientui jo prašomų vaistų ar kitų vaistinės prekių, jei įžvelgiama grėsmė paciento sveikatai arba pavojus jo gyvybei arba, jei kyla įtarimų, kad pacientas perkamus vaistus pavartos savo ar kitų asmenų sveikatos žalojimui. Pasak LVS pirmininkės dr. Liubov Kavaliauskienės, „vaistininko profesija yra unikali ir reikalinga visuomenei, kaip paskutinis saugumo barjeras pacientui gaunant vaistą, todėl sutarimas dėl vieningų vaistininko profesinės dorovės principų bei elgesio normų yra ypač svarbus tiek žmonių gerovei, tiek pačių vaistininkų profesinės kultūros kėlimui bei garbės išlaikymui.“

VU Medicinos fakulteto dekanas prof. Dalius Jatužis ir LSMU Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė džiaugėsi įsigaliosiančiu Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksu.

Šio dokumento nuostatų laikymasis vaistininkams padės išvengti konfliktinių situacijų tiek su pacientais, tiek su kolegomis, pasitarnaus vertinant ir sprendžiant iškilusius profesinės etikos klausimus. Tikimasi, kad aiškūs vaistininkams keliami profesinės etikos standartai prisidės didinant vaistininko profesijos prestižą ir visuomenės pasitikėjimą vaistininkais.

Vaistininkų etikos kodeksas paskelbtas leidinyje „Lietuvos farmacijos žinios“, jis pasiekiamas ir internetu – skelbiamas LFS ir LVS tinklalapiuose, adresais www.lfsajunga.lt ir www.vaistininkai.lt.Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksas
.pdf
Atsisiųsti PDF • 1.05MBbottom of page