top of page

Pseudoefedrinų vartojimas ir susijusi rizika su užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromu (PRES) ir grįžtamosios cerebrinės vazokonstrikcijos sindromu (RCVS)

Pranešimas Sveikatos priežiūros specialistams,


Informuojama apie užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromo (PRES) ir grįžtamosios cerebrinės vazokonstrikcijos sindromo (RCVS) riziką, susijusią su pseudoefedrinų vartojimu. Priede pateikiama informacija suderinta su Europos Vaistų Agentūra (EMA) ir Valstybine Vaistų Kontrolės Tarnyba (VVKT) prie LR SAM, kuri publikuojama VVKT tinklapyje:
Comments


bottom of page