top of page

Rekomendacija dėl vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) priežiūros parduodant vaistinius preparatus pagal elektroninius receptus, išrašytus kitose Europos Sąjungos valstybėse

Rekomendacija dėl vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) priežiūros parduodant vaistinius preparatus pagal elektroninius receptus, išrašytus kitose Europos Sąjungos valstybėse.


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos teikia rekomendaciją dėl vaistininko priežiūros įgyvendinimo vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui) parduodant vaistinius preparatus pagal elektroninius receptus, išrašytus kitose Europos Sąjungos valstybėse, per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemos (toliau ‒  ESPBI IS) e. sveikatos portalą.

ESPBI IS e. sveikatos portale kol kas nėra realizuotos techninės galimybės vaistininkui, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), pardavusio vaistinį preparatą pagal elektroninį receptą, išrašytą kitoje ES valstybėje, sukurtą ir pasirašytą elektroninį išdavimo dokumentą, patvirtinti atliktą peržiūrą.


Rekomenduojame vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui), pardavus vaistinius preparatus pagal rašte minėtus elektroninius receptus, parengti kitos Europos Sąjungos valstybės suformuotą elektroninio recepto ir ESPBI IS suformuotą elektroninio vaistinio preparato išdavimo (pardavimo) dokumento nuorašus pdf. formatu (toliau – dokumentai).  Vaistininkas, prižiūrintis vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teikiamas farmacines paslaugas, atliekamą vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą), nustatyta tvarka turėtų įvertinti pirmiau minėtus dokumentus ir fiziniu parašu patvirtinti  elektroninio vaistinio preparato išdavimo (pardavimo) dokumento atspausdintą nuorašą.


Dokumentų atspausdinti nuorašai turėtų būti saugomi 1 metus[i], neskaitant einamųjų metų bei sunaikinami vadovaujantis Receptų sunaikinimo tvarkos apraše principais. Rekomenduojame šį patvirtinimo principą taikyti iki bus sukurtas papildomas funkcionalumas ESPBI IS sistemoje arba iki vaistinė patvirtinimo procesą galės integruoti į savo informacinę sistemą, t. y. atspausdintus popierinius dokumentus tvirtinti fiziniu parašu iki nebus sukurtos techninės priemonės įrašus vaistininkams patvirtinti elektroninėmis priemonėmis.

 

[i] vadovaujantis Popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių principais.


VVKT informacija

Comments


bottom of page