top of page

SVARBŪS PRANEŠIMAI DĖL RENGINIŲ (sąryšyje su koronavirusu)

Atnaujinta: 2020-05-27

1. Latvijos farmacininkų draugijos pirmininkė Dace Kikute informavo LFS Valdybą, kad planuotas balandžio 25-26 d. BaltPharm Forumas -2020 neįvyks. Apie jo datą bus pranešta vėliau.

2. LFS planuota kovo 13 d. Tarptautinė konferencija perkeliama į spalio 17 d. Kaune. Užsiregistravusieji į konferenciją galės dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje ir suvažiavime.

3. Dėl FIP kongreso rugsėjo 13-17 d. Sevilijoje dar negavome jokios informacijos iš kongreso orgkomiteto. Sulaukę informacijos paskelbsime LFS tinklapyje.

LFS Valdyba linki visiems farmacijos specialistams ištvermės sunkiuoju pandemijos laikotarpiu ir saugoti savo sveikatą, dalinant ją pacientams.

LFS Valdybos vardu

LFS prezidentas prof. Eduardas Tarasevičius

Comments


bottom of page