top of page

Vaistinių augalų įvairovės ilgalaikių tyrimų reikšmė Fito – bei Apiterapijai ir visuomenės sveikatos gerinimui

Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė

VDU Botanikos sodas

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentėSprendžiant PSO Europos sveikatos politikos ,,Sveikata visiems XXI amžiuje”,  biologinės įvairovės gausinimo, žmogaus sveikatos stiprinimo ir jo gyvenimo kokybės gerinimo problemą, 2024 m. birželio 27 d. organizuota respublikinė mokslinė – praktinė konferencija Vaistinių augalų tyrimų ir jų taikymas praktikai, skirta Lietuvos universiteto Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus 100-mečiui (1924–2024). 

Konferencijos tikslas – išanalizuoti ir pristatyti VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus šimtametėje vaistinių augalų mokslinėje kolekcijoje introdukuojamų vaistinių augalų ir juose susikaupusių biologiškai veikliųjų junginių įvairovės pritaikymo galimybes Fito – bei Apiterapijai ir visuomenės sveikatos gerinimui.

Konferencijos organizatoriai:

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas 

UAB Švenčionių vaistažolės

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Senovinės bitininkystės muziejus

Lietuvos Sveikatos mokslų Universiteto (LSMU) Farmakognozijos klubas

Konferencijos vieta

UAB Švenčionių vaistažolės, Adutiškio g. 3

Senovinės bitininkystės muziejus, Stripeikių k., Ignalinos raj.

Konferencijos veiklos struktūra

Ši konferencija sudaryta iš dviejų programų – mokslinės ir praktinės, kurios darbe dalyvavo specialistai įvairių mokslo sričių: Medicinos ir sveikatos, Gamtos, Technologijos, Žemės ūkio, Socialinių ir Humanitarinių.


Konferencijos plenarinis posėdis pradėtas įvairių institucijų atstovų pasisakymais ir sveikinimais.

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, apibendrino visų atstovų pasisakymų esmę, pažymėdamas respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos išskirtinumą, išryškino tarpkryptinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmę. Be to, VDU Botanikos sodo direktorius pristatė pašto ženklų bloką, sukurtą VDU Botanikos sodo 100 – čio paminėjimui, ir jį įteikė dviejų institucijų – konferencijos organizatorių - vadovams: dr. Elmantui Pocevičiui UAB Švenčionių vaistažolės generaliniam direktoriui  ir Danutei Indrašienei Senovinės bitininkystės muziejaus vadovei.


Mokslinė programa

Konferencijos vadovės: prof. Ona Ragažinskienė, prof. Lina Raudonė supažindino dalyvius su mokslinės veiklos programa ir pranešėjais.


Pristatomi autoriai ir jų moksliniai pranešimai.


Miglė Domeikienė, Lietuvos Respublika Sveikatos apsaugos ministerija Farmacijos politikos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vedėja 

Fitoterapijos ir apiterapijos reikšmė žmogaus sveikatai


Akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška 

Vaistinių augalų tarpdisciplinių biotecnologinių tyrimų reikšmė ir perspektyvos.


Prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, Nacionalinės sveikatos tarybos narė

Vaistinių augalų ilgamečių tyrimų mokslinė ir praktinė reikšmė Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, minint Lietuvos universiteto Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus 100-metįi


Prof. dr. Lina Raudonė, LSMU Farmakognozijos klubo prezidentė 

2024 metų vaistinio augalo liepos (Tilia L.) žiedų ir lapų paslaptys: nuo cheminės struktūros link biologinio poveikio


Dr, Elmantas Pocevičius UAB Švenčionių vaistažolės generalinis direktorius. 

Švenčionių vaistažolių fabrikas – nuo tradicijos iki inovatyvių augalinių preparatų. 


Žurnalistė, etnologė  dr. Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Etno išminties elementai apie gamtą. 


Konferencijos praktinės dalies veikla organizuota dviejose institucijose: UAB Švenčionių vaistažolės ir Senovinės bitininkystės muziejuje.

Dr. Elmantas Pocevičius pristatė UAB „Švenčionių vaistažolės“ – vieną iš seniausių vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltyje ir Europoje, veikiančio ir puoselėjančio 141 – erių veiklos metų ir fitopreparatų gamybos tradicijas. Ši įmonė atitinka visus ES keliamus reikalavimus gamybai: įgijusi vaistų gamintojo licenciją, įdiegusi kokybės vadybos sistemą GMP (Good Manufacturing Practise), ISO22000, HACCP, sukūrę fabrike gaminamų augalinės produkcijos kokybės tyrimų sertifikuotą laboratoriją.

Konferencijos dalyviai supažindinti su Geros gamybos praktika Švenčionių vaistažolių fabrike: naujomis technologijomis augalinių preparatų ir maisto papildų gamybai.


Danutė Indrašienė organizavo 100 žydinčių liepų paunksmėje mokslinę - praktinę edukaciją „Nuo žolinų iki korio“ Senovės Bitininkystės muziejuje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos rajono savivaldybėje, Stripeikių kaime. Ji konferencijos dalyvius supažindino su Semnovės bitininkystės muziejaus įkūrimo istorija ir eksponatais bei bičių produktų pritaikymo būdais apiterapijai, išryškindama vaistinių- medingųjų augalų vaidmenį bitininkystei. Be to, ji pristatė kuriama medingųjų augalų kolekciją


Vaistinių – medingųjų augalų pažintinė – praktinė kolekcija Senovės Bitininkystės muziejaus aplinkoje

Vaistiniai – medingieji augalai yra Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus tyrimų objektai, kurių pagrindu jie pritaikomi bitininkystėje, apiterafijoje ir kitose srityse. 

Nuo 2021 m. Vaistinių – medingųjų augalų pažintinė – praktinė ekspozicija kuriama Senovės bitininkystės muziejaus aplinkoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos rajono savivaldybės, Stripeikių kaime. Šios idėjos iniciatoriai ir vykdytojai: LR Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento ir VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus mokslininkai ir specialistai.

2023 m. gruodžio 28 d. VDU rektorius akademikas prof. habil. dr. Juozas Augutis ir  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius Gedas Kukanauskas pasirašė tarpinstitucinio kompleksinio bendradarbiavimo sutartį.

 

Konferencijos dalyvių diskusija ir atsiliepimai

Konferencijos mokslinė ir praktinė veikla apibendrinta diskusijų metu.

Ona Ragažinskienė šio renginio iniciatorė ir vadovė, baigdama konferenciją, pakvietė dalyvius į 2024 m. liepos 12 d. botaninį renginį „Kvapų naktis“.

Ji pristatė mokslinius renginius ir kvietė visus dalyvauti rugsėjo 27 d. LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje organizuojamos parodos Materia medica atidaryme ir Lietuvos farmacijos sąjungos 39 kongrese tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Farmacija: nuo tradicijos iki inovacijos, kuri įvyks 2024 m.  rugsėjo 28 d.  LSMU Farmacijos fakultete, Sukilėlių 13.

Europos tarybos kultūros paveldo Istorinių vaistinių ir vaistinių augalų sodų Aroma Internatio Solutis (AIS) asociacijos direktorė prof. dr. Maria Luisa Vázquez de Ágredos Pascual patvirtino savo dalyvavimą šioje konferencijoje ir plenarinės sesijos žodinio pranešimo temą "Goals and Actions of the European Route of Historical Pharmacies and Medicinal Gardens (Action Plan 2023-2026)“ 


Pateikiami konferencijos dalyvių atsiliepimai, atsiųsti elektroniniu paštu: 

Gerbiami respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos Organizatoriai ir Dalyviai,

Aš esu dėkinga už puikius Jūsų sumanymus ir gebėjimą mus, visus ištikimuosius bičiulius sutelkti. Ačiū už tokią gražią ir kupiną įvairiausių prasmių vasarvidžio dieną. 

Galingos Šimtmetinės dainų šventės pradžios Kauno Dainų slėnyje ir skambių tęsinių Vilniuje, kur taip pat kviečiame paviešėti.

Su meile visoms vaistingųjų augalų darželių puoselėtojoms ir visam VDU Botanikos sodui – 

Su pagarba 

Gražina Kadžytė


Laba diena,

Noriu padėkoti organizatoriams už puikiai organizuotą konferenciją, lektoriams už įdomius pranešimus ir visiems dalyviams už bendrystę. 

Gražios likusios vasaros ir smagių Lietuvos dainų šventės renginių.

Iki kitų susitikimų !


Miglė Domeikienė

Farmacijos politikos departamentas

Farmacinės veiklos Skyrius Vedėja
Konferencijos organizatorių archyvo nuotraukos

Comments


bottom of page