top of page

BaltPharm forumas

Kasmetinis Baltijos šalių farmacijos specialistų forumas, paprastai vykstantis pavasarį ir kasmet organizuojamas vienoje iš trijų šalių. Jo metu skaitomos paskaitos, diskutuojama aktualiomis temomis, farmacijos studentai pristato savo mokslinius darbus. 

Renginio metu kasmet yra sulaukiama svečių ir iš kitų šalių, organizuojami užsiėmimai apima ne tik profesinių, bet ir asmenių gebėjimų ugdymą. 

Dalyvaujantiems suteikiamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

BaltPharm 2022

Rugsėjo 16 – 17 d. Estijoje

Daugiau informacijos

Įvykę BaltPharm forumai

2017 04 28 - 30

BaltPharm Forum 2017, Jurmala, Latvija

2018 04 13 - 15

BaltPharm Forum 2018, Tartu, Estija

2019 04 13 - 14

BaltPharm Forum 2019, Kaunas, Lietuva

„Pharmacists as drug experts: their role in health care system"

bottom of page