top of page

LFS Garbės nariai

Lietuvos farmacijos sąjungos suvažiavimo metu yra renkami ir tvirtinami LFS garbės nariai, kurie savo veiklomis prisideda prie šios organizacijos tobulėjimo. Kviečiame su jais susipažinti.

 1. Teresė Ašembergienė

 2. Nijolė Bacenskienė

 3. Jadvyga Balvočiūtė

 4. Teofilius Barauskis

 5. Zita Barsteiginė

 6. Romualdas Basevičius

 7. Algimantas Blažys

 8. Marija Butvilienė

 9. Živilė Dambrauskienė

 10. Janina Daukšienė

 11. Felicija Dryžienė

 12. Genė Dūdaitė

 13. Julius Gaulė

 14. Antanas Gendrolis

 15. Almyra Girdenienė

 16. Angėlė Gricienė

 17. Genovaitė Grigaliūnienė

 18. Romalda Gružinskienė

 19. Mikas Gustainis

 20. Liudas Ivanauskas

 21. Aldona Janickienė

 22. Leonardas Jurgutis

 23. Herta Lilita Kačionienė

 24. Adelė Karaciejūtė

 25. Ona Kasparavičienė

 26. Violeta Katilienė

 27. Vanda Kavaliauskienė

 28. Valė Kažukauskienė

 29. Janina Keniauskienė

 30. Nijolė Kleinienė

 31. Rimantas Klimas

 32. Bronė Klupšienė

 33. Valerija Kriaučiūnienė

 34. Elena Kučinskienė

 35. Valerija Kudabienė

 36. Regina Kunevičiūtė

 37. Irena Kursevičienė

 38. Elena Latvienė

 39. Petras Macas 

 40. Rimutė Macienė 

 41. Regina Medzikauskienė

 42. Valerija Meiliulytė 

 43. Remigijus Mielinis

 44. Jadvyga Mikalauskienė

 45. Andrius Narbekovas

 46. Regina Neverauskienė 

 47. Stasė Paškevičienė 

 48. Elena Pečiukėnaitė

 49. Danutė Petraitytė-Stapulionienė

 50. Bronė Petrokienė

51. Nijolė Pilytė

52. Elena Puzinaitė

53. Ona Ragažinksienė

54. Kęstutis Ramanauskas

55. Danutė Raulynaitienė

56. Danutė Regesienė

57. Danutė Rimkienė

58. Hiliaras Rodovičius

59. Dalia Rukšnaitienė

60. Liudas Rulinskas

61. Antanina Rulinskienė

62. Vladas Sakalauskas

63. Jadvyga Sakalauskienė 

64. Irena Steikuvienė

65. Jonas Šimkevičius

66. Eugenija Šimkūnaitė

67. Arvydas Šneideris

68. Stasė Štakėnaitė

69. Eduardas Tarasevičius

70. Janina Urbienė

71. Marytė Ūžienė

72. Danutė Varvolytė

73. Sigitas Vasiliauskas

74. Rita Vasiliauskienė-Vainauskienė 

75. Birutė Veselauskienė 

76. Antanas Vinkus

77. Elena Virkšienė

78. Lidija Zakarevičienė 

79. Janina Zakšauskaitė 

80. Jadvyga Zinkevičiūtė

81. Regina Žukienė 

82. Nijolė Žukovskaja

83. Tauras Endriukaitis

84. Tauras Antanas Mekas

LFS garbės nariai iš užsienio

 1. Ilze Barene, LV

 2. Kitija Blumfelde, LV

 3. Jozef Čižmarik, SK

 4. Aigars Eninš, LV

 5. Juozas Kalvaitis, JAV

 6. Peter Kielgast, DK

 7. Grzegorz Kucharewicz, PL

 8. Jerzy Lazowski, PL

 9. Aidan O'Shea, IE

 10. Kurt Rasmussen, DK

11. ​Volodymir Rudenko, UA

12. Leopold Schmudermeier, IE

13. Kaidi Vendla, EST

bottom of page