top of page

In memoriam prof. habil. dr.
Eduardas Tarasevičius

Prof Tarasevicius.JPG

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius - neeilinė asmenybė, palikusi didelį pėdsaką nacionalinėje ir pasaulinėje vaistininkų bendruomenėje. Jis ilgą laiką buvo Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas, tačiau 2021 m. liepos 30 d. turėjome su juo atsisveikinti. 

Čia rasite informaciją apie buvusį LFS Prezidentą - jo gyvenimą ir prisiminimus apie jį.

Prof. habil. dr. Eduardo Tarasevičiaus gyvenimas

Prof. habil dr. Eduardo Tarasevičiaus gyvenimas

Eduardas Tarasevičius gimė 1942 m. rugpjūčio 25 d. Baltakiškių kaime, Pastovų rajone, Vitebsko srityje, Baltarusijoje. Tėvai buvo ūkininkai. Pradžios mokyklą lankė Anykščių rajone, Mičionyse, kur gyveno ištekėjusi jo sesuo.

 

1959 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą.

 

1959–1964 m. jis studijavo Kauno medicinos institute Farmacijos fakultete, įgyjęs provizoriaus diplomą, keletą mėnesių dirbo Turgelių vaistinės vedėju.

 

1964–1967 m. – aspirantūros studijos (doktorantūros atitikmuo) Lvovo medicinos instituto Farmacinės chemijos katedroje.

 

Nuo 1967 m. dirbo Kauno medicinos instituto Farmacijos fakulteto Farmacinės chemijos katedroje asistentu, po metų buvo paskirtas vyr. dėstytoju, 1972 m. suteiktas pedagoginis docento vardas; 1972–1983 m. – Farmacinės chemijos katedros vedėjas; 1976–1989 m. – Farmacijos fakulteto dekanas; 1990 m. Maskvos Sečenovo medicinos akademijoje apgynė habilitacinį darbą; nuo 1998 m. jam suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.

 

Profesoriui vadovaujant, šeši doktorantai sėkmingai apgynė farmacijos mokslo daktaro disertacijas. Mokslininkas stažavosi Greifswaldo (1972), Ciuricho (1975), Charkovo (1985), Bostono (1992) universitetuose. Su doc. dr. Alfonsu Kaikariu Kauno medicinos institute įkūrė Lietuvos farmacijos muziejų. 1970–1990 m. – Farmacininkų mokslinės draugijos (RFMD) pirmininkas.

 

1990 m. spalio 13 d. RFMD buvo performuota į Lietuvos farmacijos sąjungą (LFS), kurios ilgamečiu, iki šių dienų, prezidentu buvo prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius.

 

Profesorius buvo: Amerikos lietuvių farmacijos asociacijos garbės narys; Latvijos (1993), Estijos (1994), Slovakijos (1996) ir Lenkijos (2008) farmacijos draugijų garbės narys. 1991–1994 m. Lietuvos farmakopėjos komiteto pirmininkas, nuo 1994 m. tarptautinės farmakopėjos ekspertas; 1991–2021 m. specializuoto mokslinio žurnalo Lietuvos farmacijos žinios redaktorius.

 

Profesoriaus pastangų dėka Lietuva buvo priimta į Tarptautinę farmacijos federaciją ir Europos sąjungos farmacijos reikalų grupę.

 

Jo mokslinio darbo pagrindinė sritis – biologiškai aktyvių naujų junginių sintezė ir analizė. Mokslinio darbo rezultatai atsispindi daugiau kaip 150 mokslinių publikacijų, 20 iš jų publikuota autorinių liudijimų (patentų) pavidalu. Kartu su bendraautoriais paruošė ir paskelbė 20 mokomųjų leidinių.

 

Mokslininkas yra įvertintas už šiuos nuopelnus farmacijos mokslui, studijoms ir praktikai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu: jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, apdovanotas Lietuvos sveikatos darbuotojo garbės ženklu; Lietuvos Farmacijos sąjunga įvertino jo darbus, suteikdama Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės nario vardą (2020) ir apdovanodama prof. J. F. Volfgango atminimo medaliu (2019).

 

Plačiau apie savo gyvenimą Prof habil. dr. Eduardas Tarasevičius pasakojo paskutiniame savo interviu, kurį galite rasti čia.

Atsisveikinimas

Atsisveikinimas

Netekus šio nuostabaus žmogaus liepos pabaigoje atsisveikinimas vyks nuo rugpjūčio 3 d. 16 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje, Paco g. 4, Vilnius. Urna bus išnešta rugpjūčio 4 d. 14 val.

Amžino atilsio profesorius atguls Rokantiškių kapinėse.

Rugpjūčio 4 d. 9 val. už velionį bus aukojamos šventos mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, J. Matulaičio aikštė 3, Vilnius.

Praskriejus žiniai apie šio vaistininko išėjimą, Lietuvos ir užsienio vaistininkų bendruomenės išreiškė savo užuojautą.

FIP condolences.png

Laiškas nuo Pasaulinės

vaistininkų federacijos

(FIP)

LFDPS.jpg
Galerija

Galerija