top of page

Trumpa LFS istorija

LFS tęsia 1819 m Vilniuje įkurtos universiteto išsilavinimą turinčių vaistininkų profesinės organizacijos ir 1920 m. Nepriklausomos Lietuvos Respublikoje įkurtos „Lietuvos farmaceutų sąjungos" tradicijas. Anksčiau, sovietų okupacijos metu, egzistavusi Farmacijos specialistų organizacija vadinosi "Lietuvos Respublikinė farmacininkų mokslinė draugija" (RFMD). šiandien Lietuvos farmacijos sąjunga" jungia visus Lietuvos farmacijos specialistus.

Iki 2020 m.

1990 m.

V neeiliniame farmacijos specialistų suvažiavime buvusi RFMD priėmė naują programą bei įstatus ir pasivadino "Lietuvos farmacijos sąjunga" (remiantis daugelio Europos šalių ir prieškario Lietuvos patirtimi).

LFS Įstatai patvirtinti LFS V suvažiavime 1990 m. spalio 13 d. ir buvo įregistruoti LR Teisingumo ministerijoje 1990 12 18 įsakymu Nr.94-VO.

Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) kongrese Stambule LFS priimta į šią organizaciją asocijuotos narės teisėmis.

1991 m.

LFS priimta į Europos šalių farmacijos specialistų organizacijų susivienijimą "EuroPharm Forum", kuris vienija 35 valstybių farmacijos specialistus.

1995 m.

LFS priimta tikruoju nariu į Tarptautinę farmacijos federaciją (FIP) 

Prieškario Lietuvos farmacininkų organizacija buvo FIP narė

1996 m.

Spalio 25 d. LFS XI suvažiavime organizacijos įstatai buvo papildyti ir pataisyti.

1997 m.

LR Teisingumo ministerijos sausio 17 d. įsakymu Nr.20-V Lietuvos farmacijos sąjunga įregistruota kaip visuomeninė organizacija, vadovaujantis LR visuomeninių organizacijų įstatymu.

LFS kodas - 9066702, adresas: Universiteto 2, Vilnius.

Pagal Teisingumo ministerijoje registruotos mūsų visuomeninės organizacijos Įstatus jos nariais gali būti tik farmacijos universitetinio aukštojo mokslo specialistai.

Pradedamos organizuoti Farmacijos dienos.

1998 m.

LFS priimta į Europos Sąjungos farmacijos reikalų grupę (GPEU) stebėtojo statusu.

LFS iniciatyva atgaivinta prieškario Baltijos šalių tradicija rengti kasmetinius farmacijos specialistų susitikimus problemoms aptarti.

Pirmasis susitikimas įvyko Vilniuje, miesto savivaldybės salėje ir buvo įkurtas "BaltPharm Forumas", o 2019 metais įvyko 22-sis susitikimas vėl Lietuvoje. Manome, kad šie "liaudies diplomatijos" renginiai padeda įgyvendinti LR Seimo ir LR Vyriausybės nuostatas gerinti ir aktyvinti Baltijos šalių bendradarbiavimą farmacijos sektorių lygmenyje.

Nuo 2020 m.

nuo 2000 m.

Kasmet organizuojami:

  • LFS suvažiavimai;

  • Farmacijos dienos.

Dalyvaujama FIP kongresuose.

LFS leidžia profesinį žurnalą „Lietuvos farmacijos žinios", tęsiant tarpukario Lietuvoje leisto žurnalo „Farmacijos žinios" tradicijas.

2019 10 19

Suvažiavimo metu priimti atnaujinti LFS įstatai, vadovaujantis LR Asociacijų įstatymu.

2020 01 10

LFS įstatai įregistruoti LR Registrų centro Juridinių asmenų registre.

Papildoma informacija

Papildoma informacija

Garbūs svečiai mūsų renginiuose

1937 09 11-13 Lietuvoje lankėsi FIP generalinis sekretorius T. Potjevijd.

1999 11 5-6 LFS kvietimu lankėsi FIP prezidentas Peter Kielgast iš Danijos ir skaitė pranešimą LFS XIV suvažiavime.

2016 04 15-17 LFS kvietimu lankėsi FIP prezidentė Carmen Pena ir generalinis sekretorius Luc Besancon ir skaitė pranešimus BaltPharm Forume Klaipėdoje.

2019 04 13-14 LFS organizuojamame BalthPharm Forume dalyvavo Jungtinės Karalystės Karališkosios farmacijos asociacijos prezidentas Prof. Ashok Soni.

bottom of page