top of page

LFS Honorary Members

During the congress of the Lithuanian Pharmaceutical Union, honorary members of the LFS are elected and confirmed, who contribute to the development of this organization through their activities.

We invite you to get to know them.

 1. Teresė Ašembergienė

 2. Nijolė Bacenskienė

 3. Jadvyga Balvočiūtė

 4. Teofilius Barauskis

 5. Zita Barsteiginė

 6. Romualdas Basevičius

 7. Algimantas Blazys

 8. Marija Butvilienė

 9. Živile Dambrauskienė

 10. Janina Daukšienė

 11. Felicia Dryžienė

 12. Gene Dūdaitė

 13. Julius Gaule

 14. Antanas Gendrolis

 15. Almyra Girdenienė

 16. Angelė Gricienė

 17. Genovaitė Grigaliūnienė

 18. Romalda Gružinskienė

 19. Mikas Gustainis

 20. Liudas Ivanauskas

 21. Aldona Janickienė

 22. Leonardas Jurgutis

 23. Herta Lilita Kačionienė

 24. Adele Karaciejūtė

 25. Ona Kasparavičienė

 26. Violeta Katilienė

 27. Vanda Kavaliauskiene

 28. Valë Kažukauskienė

 29. Janina Keniauskiene

 30. Nijolė Kleinienė

 31. Rimantas Klimas

 32. Brone Klupšienė

 33. Valerija Kriaučiūnienė

 34. Elena Kučinskiene

 35. Valerija Kudabiene

 36. Regina Kunevičiūtė

 37. Irena Kursevičienė

 38. Elena Latvienė

 39. Peter Macas 

 40. Rimutė Macienė 

 41. Regina Medzikauskiene

 42. Valerija Meiliulytė 

 43. Remigius Mielinis

 44. Jadvyga Mikalauskienė

 45. Andrius Narbekovas

 46. Regina Neverauskienė 

 47. Stase Paškevičienė 

 48. Elena Pečiukėnaitė

 49. Danutė Petraitytė-Stapulionienė

 50. Brone Petrokiene

51. Nijolė Pilytė

52. Elena Puzinaitė

53. Ona Ragažinksienė

54. Kęstutis Ramanauskas

55. Danutė Raulynaitienė

56. Danutė Regesienė

57. Danutė Rimiekeė

58. Hiliaras Rodovičius

59. Dalia Rukšnaitiene

60. Liudas Rulinskas

61. Antanina Rulinskiene

62. Vladas Sakalauskas

63. Jadvyga Sakalauskienė 

64. Irena Steikuvienė

65. Jonas Šimkevičius

66. Eugenija Šimkūnaitė

67. Arvydas Schneider

68. Stase Štakėnaitė

69. Eduardas Tarasevičius

70. Janina Urbienė

71. Marytė Łižienė

72. Danutė Varvolytė

73. Sigitas Vasiliauskas

74. Rita Vasiliauskienė-Vainauskienė 

75. Birutė Veselauskienė 

76. Antanas Vinkus

77. Elena Virkšienė

78. Lidija Zakarevičienė 

79. Janina Zakšauskaitė 

80. Jadvyga Zinkevičiūtė

81. Regina Žukiene 

82. Nijole Zhukovskaja

83. Tauras Endriukaitis

LFS honorary members from abroad

 1. Ilze Baren, LV

 2. Kitija Blumfelde, LV

 3. Jozef Čižmarik, SK

 4. Aigars Eninš, LV

 5. Juozas Kalvaitis, USA

 6. Peter Kielgast, DK

 7. Grzegorz Kucharewicz, PL

 8. Jerzy Lazowski, PL

 9. Aidan O'Shea, IE

 10. Kurt Rasmussen, DK

11. ​Volodymir Rudenko, UA

12. Leopold Schmudermeier, IE

13. Kaidi Vendla, EST

bottom of page