LFS suvažiavimai

Tai renginiai, kurių metu organizuojami Lietuvos ir užsienio specialistų pranešimai, diskutuojama aktualiomis temomis, farmacijos studentai pristato mokslinius pranešimus. Dalyvaujantiems farmacijos specialistams yra suteikiamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

 

Taip pat šių suvažiavimų metu metams renkama LFS Valdyba bei priimami įvairūs sprendimai,

susiję su LFS veikla.

XXXV suvažiavimas ir tarptautinė - mokslinė konferencija

2021 m. ruduo

Įvykę LFS suvažiavimai

2020 10 16

XXXV suvažiavimas ir tarptautinė konferencija (pranešimų santraukos)

„Vilniaus farmacijos žinyno“ išleidimo 200-osioms metinėms ir habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės šimtmečiui paminėti.

Nuotoliniu būdu

2019 10 19

XXXIV suvažiavimas ir tarptautinė konferencija (pranešimų santraukos)

„Farmacinės draugijos vaidmuo sveikatinimo sistemoje: praeitis, dabartis, ateitis"

Vilniaus universiteto Teatro salė, Universiteto g. 3, Vilnius

Informacija pildoma

LFS logo