top of page

LFS suvažiavimas

Lietuvos farmacijos sąjungos XXXVII suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė – praktinė konfer

Lietuvos farmacijos sąjungos XXXVIII suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Farmacijos inovacijos Lietuvoje ir pasaulyje“, minint Lietuvos farmacijos periodinių leidinių šimtmetį  (1923 – 2023)


XXXVIII Congress of The Lithuanian Pharmaceutical Association and The International Scientific – Practical Conference "Pharmaceutical innovations in Lithuania and the World", commemorating the Centenary of Lithuanian pharmaceutical periodicals (1923 – 2023)

bottom of page