top of page

LFS konferencijos

konfeLFS-13-13.jpg
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „FARMACIJOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI”

Visiems konferencijos dalyviams bus suteikiamas 9 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

Viso renginio metu dalyviams privaloma dėvėti respiratorių arba medicininę kaukę.

9.00-10.00

Registracija

Registration

Plenarinė sesija / Plenary session I

Posėdžio vadovai/

Chairpersons

Prof. Liudas Ivanauskas, Lietuva / Lithuania

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas / Chairperson of the Organizing Committee

Prof. Ona Ragažinskienė, Lietuva / Lithuania

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė / Chairperson of the Scientific Committee

10.00-10.15

Konferencijos pradžia: atidarymas – įžanginis žodis

Prof. Liudas Ivanauskas

Lietuvos Farmacijos Sąjungos Prezidentas

Welcome speech

Prof. Liudas Ivanauskas

President of the Lithuanian Pharmaceutical Association

10.15-10.45

Farmacijos politikos aktualijos

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus atstovas

Current issues in pharmaceutical policy

Representative of the Pharmaceutical Policy Department at the Ministry of Health, Lithuania

10.45-11.15

Skausmo valdymas: bendrieji principai

Prof. Andrius Macas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pain control: general principles

Prof. Andrius Macas

Lithuanian University of Health Sciences

11.15-11.45

Besikeičiančios COVID – 19 pandemijos situacijos valdymo ypatumai

Prof. Saulius Čaplinskas

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius

Peculiarities of management features of changing COVID - 19 pandemic situation

Prof. Saulius Čaplinskas

Director of the Centre for Communicable Diseases and AIDS

11.45-12.00

Vaistinių augalų biologiškai veikliųjų junginių įvairovės tyrimai ir jų savybių pritaikymas COVID-19 prevencijai ar gydymui

Prof. Ona Ragažinskienė

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas

Nacionalinė Sveikatos taryba

Research on the diversity of biologically active compounds on medicinal plants and their use for COVID-19 prevention or treatment

Prof. Ona Ragažinskienė

Botanical Garden of Vytautas Magnus University

National Health Council

12.00-12.30

Atgaivos pertraukėlė / Refreshment break

Plenarinė sesija / Plenary session II

12.30-13.00

Priklausomybę sukeliančių psichotropinių vaistų vartojimo problema ir galimi jos sprendimai

Prof.  Aurelijus Veryga

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

The problem of the use of addictive psychotropic drugs and its possible solutions

Prof. Aurelijus Veryga

The Seimas of the Republic of Lithuania

Lithuanian University of Health Sciences

13.00-13.30

Farmacijos ir medicinos specifinės veiklos priemonės ir pobūdis karo metu

Audrius Butkevičius

Gydytojas, politinių ir pilietinių technologijų specialistas, pirmasis krašto apsaugos ministras ir signataras.

Specific  measures and activities in pharmacy and medicine during war

Audrius Butkevičius

Doctor, Political and Civil Technology Specialist,

First Minister of National Defense and Signatory

13.30-14.00

14.00-15.00

15.00-15.30

Išplėstinės praktikos vaistininko naujų kompetencijų reikšmė optimizuojant visuomenės sveikatos kokybę Lietuvoje

Doc. Vaidas Skyrius

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

The significance of new competencies of an advanced practice pharmacist in optimizing the quality of public health in Lithuania

Assoc. Prof.  Vaidas Skyrius

Lithuanian University of Health Sciences

Pietų pertrauka / Lunch break

Nulinė tolerancija pasiteisinimams. Kaip pasiekti tikslų nesiteisinant?

Marius Švaikauskas, Veiklos ir strategijos vystymo ekspertas, "Vilniaus vandenys" buvęs generalinis direktorius

Renata Saulytė, Ekspertė

Zero tolerance for justification.

How to achieve goals without justification?

Marius Švaikauskas, Expert of Development Activity and Strategy, Previous General Director of "Vilniaus vandenys"

Renata Saulytė, Expert

15.30-16.00

Vaistinė Ukrainoje: atsakas į šiandienius  iššūkius

Prof. Alla Kotvitska

Nacionalinio Charkovo farmacijos universiteto rektorė, Ukraina

Pharmacy in Ukraine: responding to the challenges of the time

Prof. Alla Kotvitska

Rector of National University of pharmacy Kharkov, Ukraine

16.00-16.30

Ilgasis COVID: smegenų rūkas ir kiti smegenų veiklos pažeidimai

Jurgita Knašienė, Gydytoja geriatrė

LSMU Kauno ligoninė

The long COVID: brain fog and other brain disorders

Jurgita Knašienė, Geriatric doctor

Kaunas Hospital of Lithuanian University of Health Sciences

16.30-17.00

Šiandieniai farmacijos prioritetai Latvijoje

Latvijos farmacininkų draugija

Current Pharmaceutical priorities in Latvia

The Pharmacists` Society of Latvia

17.00-18.00

Šiandienės Farmacijos aktualijos Lietuvoje: apvalaus stalo diskusija.

Moderatorius  Doc. Vaidas Skyrius

Current issues Pharmacy in Lithuania: Round Table Discussion.

Moderator Assoc. Prof. Vaidas Skyrius

bottom of page