top of page

VAISTŲ SUVARTOJIMO TYRIMAI - SVARBI PRIEMONĖ SKATINTI RACIONALŲ VAISTŲ VARTOJIMĄ.

Atnaujinta: 2018-08-20Šių metų kovo 19d. vyko Vilniaus universiteto ir Lietuvos farmacijos sąjungos organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija VAISTŲ SUVARTOJIMO TYRIMAI - SVARBI PRIEMONĖ SKATINTI RACIONALŲ VAISTŲ VARTOJIMĄ.

Konferenciją atidarė prof. Jolanta Gulbinovič, kuri priminė vaistų suvartojimo ištakas ir svarbą, kad šių tyrimų tikslas yra nustatyti ar vaistai vartojami racionaliai ar ne, ypatingą dėmesį skiriant sveikatos, socialinėms ir ekonominėms pasekmėms.

Prof. Björn Wettermark iš Karolinskos instituto, Švedijos, pristatė vaistų suvartojimo tyrimų naudą Švedijo sveikatos priežiūros sistemai ir pokyčiams vaistų suvartojime. Profesorius ypatingą dėmesį atkreipė į racionalaus vaistų vartojimo skatinimą ir pristatė Švedijos patirtį siekiant geriausių rezultatų.

Prof. Katja Taxis iš Groningeno universiteto Nyderlanduose pristatė polifarmacijos ir vaistų suvartojimo vyresniame amžiuje reikšmę visuomenei ir grėsmes pacientams. Profesorė taip pat pristatė Groningene atliekamus vaistų suvartojimo tyrimus ir kompleksinių sveikatos priežiūros intervencijų rengimo ir vertinimo rekomendacijas.

Dr. Ingrida Lisauskienė pristatė Vilniaus universitete atlikto antihipertenzinių vaistų suvartojimo tyrimo rezultatus. Tyrimo išvadose pateikiama, kad Lietuvoje antihipertenziniai vaistai išrašomi neracionaliai, dažniausiai nesilaikant gydymo metodikos rekomendacijų.Comments


bottom of page