top of page

Kviečiame dalyvauti XXXIII LFS suvažiavime ir tarptautinėje konferencijoje

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdyba maloniai kviečia Jus dalyvauti LFS XXXIII suvažiavime ir tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje.


„FARMACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO GALIMYBĖS VAISTINĖSE“


2018 m. rugsėjo 29 d.(šeštadienis)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lašo auditorija

Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas


09.00-10.00 Registracija

10.00-14.00 Plenarinė sesija

Sesijos vadovai: LFS suvažiavimo pirmininkė vaist. Eglė Dieninytė, LFS viceprezidentė prof. dr. Ona Ragažinskienė

10.00-10.10 LFS suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos atidarymas

Prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, Lietuvos Farmacijos sąjungos prezidentas

10.10-11.25 LFS suvažiavimo svečių sveikinimai

10.25-11.00

Vaistų politikos gairių programos įgyvendinimas Lietuvoje

Dr. Kristina Garuolienė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė, Lietuva

11.00-11.20

Europos vaistų agentūros veikla, užtikrinant efektyvių ir saugių vaistų registraciją

Prof. dr. Jolanta Gulbinovič, Vilniaus universitetas, Lietuva

11.20-11.40

LSMU Farmacijos fakultetas: tradicijų ir inovacijų dermė

Prof. dr. Ramūnė Morkūnienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto dekanė

11.40-12.00 Atgaivos pertraukėlė / Stendinių pranešimų pristatymas

12.20-12.40

Farmacinės veiklos trūkumai farmacijos įmonėse ir priemonės jų prevencijai

Vida Kevalienė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM, Lietuva

12.40-13.00

Asmens duomenų apsaugos ir darbo teisės aspektai

Žydrūnas Mineikis, Vaistininkų profsąjunga, Lietuva

13.00-13.20

Chronobiologija: vaistinių augalų biologiškai veikliųjų junginių poveikis žmogaus sveikatai

Prof. dr. Ona Ragažinskienė, VDU, Botanikos sodas, Lietuva

13.20-13.40

Papildomų farmacinių paslaugų teikimo Europos Sąjungos šalių vaistinėse apžvalga

Dokt. Indrė Trečiokienė, LFS visuomenės vaistinių komisija. Lietuva

13.40-14.00 Pasaulinė vaistininkų diena ir jos svarba, keliant farmacijos profesijos prestižą

Dokt. Laurynas Jarukas, stud. Milda Girdenytė, stud. Tautvydas Endriukaitis, VU, LSMU, Lietuva

14.20-14.30 LFS Garbės narių rinkimas

14.30-15.15 Pietų pertrauka

15.15-15.40 Ekstemporalių vaistų gamybos mechanizacijos galimybės ir jų kokybės užtikrinimas

Aleksandras Demčenko, Charkovo gamybinės vaistinės savininkas, Ukraina

15.40–16.05 Praktiniai užsiėmimai

Praktinių užsiėmimų vadovai: prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, dokt. Indrė Trečiokienė

15.40–16.00 Praktiniai užsiėmimai “Vaistininko teikiamos pagrindinės farmacinės paslaugos algoritmai

16.00–16.05 Praktinių užsiėmimų rezultatų pristatymas

16.05–16.40 Vaistininko tribūna – problemos, pasiūlymai, diskusijos

16.40–17.00 Suvažiavimo dokumentų priėmimas ir Pažymėjimų įteikimas. LFS Valdybos narių (e. p.) rinkimai.

LFS XXXIV suvažiavimo pirmininko rinkimai

17.00–19.00 Šventinė vakarienė ir koncertasIšankstinė registracija farmacijos specialistams:

iki rugsėjo 20 d. - dalyvio registracijos mokestis - 15 Eur

po rugsėjo 20 d. - dalyvio registracijos mokestis - 20 Eur

(informacinė medžiaga, atgaivos pertraukėlė, pietūs, šventinė vakarienė, pažymėjimas, LFŽ žurnalas)

Studentams:

10 Eur (informacinė medžiaga, atgaivos pertraukėlėa, pietūs, pažymėjimas, LFŽ žurnalas)

LFS nariams, parėmusiems LFS pervedant 2 proc., šio suvažiavimo rėmėjams ir LFS

Garbės nariams dalyvavimas nemokamas

Registracijos mokestį rekomenduojama pervesti į LFS sąskaitą:

LFS kodas 290667020, Trakų 14, Vilnius

AB SEB banke sąsk. Nr. LT03 7044 0600 0026 9219

Konferencijos dalyviams įteikiami kvalifikacijos kėlimo 9 valandų pažymėjimai.

コメント


bottom of page