Trumpa LFS istorija

LFS tęsia 1819 m Vilniuje įkurtos universiteto išsilavinimą turinčių vaistininkų profesinės organizacijos ir 1920 m Nepriklausomos Lietuvos Respublikoje atkurtos Lietuvos farmaceutų sąjungos tradicijas.

Sovietų okupacijos metu egzistavusi Farmacijos specialistų organizacija vadinosi "Lietuvos Respublikinė farmacininkų mokslinė draugija" (RFMD).

1990 m. V neeiliniame farmacijos specialistų suvažiavime buvusi RFMD priėmė naują programą bei įstatus ir pasivadino "Lietuvos farmacijos sąjunga" (remiantis daugelio Europos šalių ir prieškario Lietuvos patirtimi).

LFS Įstatai patvirtinti LFS V suvažiavime 1990 m. spalio 13 d. ir buvo įregistruoti LR Teisingumo ministerijoje 1990 12 18 įsakymu Nr.94-VO.

LFS Įstatai buvo papildyti ir pataisyti 1996 m. spalio 25 d. LFS XI suvažiavime.

LR Teisingumo ministerijos 1997 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.20-V Lietuvos farmacijos sąjunga buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija, vadovaujantis LR visuomeninių organizacijų įstatymu. LFS kodas - 9066702, adresas: Universiteto 2, Vilnius.

Pagal Teisingumo ministerijoje registruotos mūsų visuomeninės organizacijos Įstatus jos nariais gali būti tik farmacijos universitetinio aukštojo mokslo specialistai.

1991 m. LFS buvo priimta į Europos šalių farmacijos specialistų organizacijų susivienijimą "EuroPharm Forum", kuris vienija 35 valstybių farmacijos specialistus.

1995 m. LFS buvo priimta tikruoju nariu į Tarptautinę farmacijos federaciją (FIP), nes prieškario Lietuvos farmacininkų organizacija buvo FIP nariu.

1998 m. LFS buvo priimta į Europos Sąjungos farmacijos reikalų grupę (GPEU) stebėtojo statusu.

1998 m. LFS iniciatyva buvo atgaivinta prieškario Baltijos šalių tradicija rengti kasmetinius farmacijos specialistų susitikimus problemoms aptarti. Pirmasis susitikimas įvyko Vilniuje, miesto savivaldybės salėje ir buvo įkurtas "BaltPharm Forumas", o 2019 metais įvyko 22-sis susitikimas vėl Lietuvoje. Manome, kad šie "liaudies diplomatijos" renginiai padeda įgyvendinti LR Seimo ir LR Vyriausybės nuostatas gerinti ir aktyvinti Baltijos šalių bendradarbiavimą farmacijos sektorių lygmenyje.

LFS kasmet rengia suvažiavimus. 2019 m  spalio 19 d. Vilniuje vyks LFS 34-sis suvažiavimas. LFS gretose yra apie 200 narių.

LFS leidžia profesinį žurnalą "Lietuvos farmacijos žinios".

 

Papildoma informacija:

1937.09.11-13 – Lietuvoje lankėsi FIP generalinis sekretorius T. Potjevijd.

1990 m. – FIP kongrese Stambule LFS buvo priimta į šią organizaciją asocijuotos narės teisėmis.

1999.11.5-6 – LFS kvietimu lankėsi FIP prezidentas Peter Kielgast iš Danijos ir skaitė pranešimą LFS XIV suvažiavime.

2016.04.15-17 – LFS kvietimu lankėsi FIP prezidentė Carmen Pena ir generalinis sekretorius Luc Besancon ir darė pranešimus BaltPharm Forume Klaipėdoje.

Lietuvos farmacijos sąjunga

Ateities g. 2C-1, 08333 Vilnius

Įstaigos kodas: 290667020

Tel. +37068714474

El. paštas: info@lfsajunga.lt

Rekvizitai

Naujienų prenumerata

  • White Facebook Icon

© Lietuvos farmacijos sąjunga. Duomenys apie Lietuvos farmacijos sąjungą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.